لباس “یهودی” لیلا حاتمی

مشرق نیوز:

“خانم لیلا حاتمی با بازی که در فیلم “جدایی نادر از سیمین” کرد بهترین خدمت را به دشمن کرد و نشان داد باید از ایران و تفکر اسلام تشیع جدا شد و به فرهنگ منحط غرب که همان تفکر لیبرالیستی – اومانیستی است پیوست و با پوشیدن لباس یک زن یهودی در جشنواره کن، نقش سیمین را در فیلم کامل کرد به این معنا که نهایت این جدایی آن است که سیمین تفکر دین خود را عوض کرده و در غالب تفکر یهودی صهیونیست قرار گرفته است….. خارجی ها هم حسابی برای این کار او کف و سوت می زنند و نشان فرهنگی شوالیه به او می دهند “

سئوال:

آیا سیمین در فیلم از “اسلام تشیع جدا شد”؟

آیا زنان “یهودی” مانند لباس فاخری که بانو حاتمی در مراسم کن پوشیدند (ویدیو ضمیمه) لباسهای مخصوص مجالس رسمی با دامن دنباله دار می پوشند؟

آیا ریش حضرات ارزشی و کت و شلوار و پیراهن بدون کراوات پوشیدن مانند مردان یهودی ارتدکس اشکال ندارد؟

چه سودی “اسلام تشیع” از ایندست زمینه سازی برای وادار کردن بانو حاتمی به ترک کشور میبرد؟

تبریک

پ.ن.در نوشته ذکر شده در بالا؛ حضرات ارزشی مشرق نیوز حرفهای بامزه دیگری منجمله در باره بانو گلشیفته فراهانی هم زده اند .

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!