شاهین نجفی؛ شاشیدن به این دنیا

پیشتر در مطلب کوتاهی در باره شاهین نجفی از جمله عرض شد:

بعد از سر و صدای جایزه نقدی و دستور قتل شاهین نجفی از طرف وحوش در ایرون برای آی نقی خوندنش و همدستی ماشاءالله روشنفکران در دیار قربت با اونا، چند تا از کاراشو بدقت گوش کردم و از اون موقع مشتری شدم، اونهم از مدل پر و پا قرص.

شاهین نجفی چشم و گوش منو به زیبایی، توانایی در گفتن دردای اجتماعی/سیاسی و در عین حال سادگی و زبون خودمونی و بی شیله پیله رَپ وا کرد.

_________________________________

دیروز این کلیپ از شاهین نجفی رسید از دست محبوبی به دستم، نشنیده بودم، وصف الحال این دوره و زمونه است، زده وسط خال، دست مریزاد .

دست و دشنه مسلمین “اصلاح طلب” و غیره حاکم بر ایران از او کوتاه باد.

پ.ن. متن کامل شعر در اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!