گزارشگران بدون مرز:خواستارآزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی شويد

رژيم تهران درحالی نشست کشورهای غير متعهد را برگزار مي‌کند، که سرکوب عليه فعالان اطلاع رسانی تشديد شده است. بسياری از روزنامه‌نگاران از شرکت و پوشش اين نشست محروم شده‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال دستور عملی رسمی رسانه‌ها را به سانسور فراخوانده است. از جمله از انها خواسته‌ است ” اهميت برگزاری اجلاس در تهران و سخنان ايت‌الله خامنه‌ای را برجسته کنند، از انتشار اخبار تلخ و رويکردهای توام با تخريب و سياه نمايی اجتناب کنند. ….” و خبرنگارانی نيز که اجازه شرکت و تهيه گزارش از اين نسشت را يافته‌اند، از سوی مقامات تهديد شده‌اند که از پرسش‌های ” بيم برانگيز برای رژيم ” اجتناب کنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!