مرسی میگفت سوریه، مترجم ترجمه میکرد بحرین!

مراسم افتتاحیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد
امروز در تهران برگزار شد که با حاشیه‌هایی همراه بود؛ از تحریف علنی سخنان
مرسی تا تور لیدری همسر محمود احمدی نژاد که همسران سران اجلاس را به برج
میلاد برد.

محمد مرسی که در یک دیدار کوتاه چند ساعته وارد تهران شد، رفتار رژیم بشار اسد را «ظالمانه» خواند و که «اکنون یک انقلابی علیه این رژیم ظالم و مستبد در جریان است.»

اما مرسی که اظهارات شدیداللحنی علیه سوریه را به زبان

می‌آورد؛ مترجم این اجلاس که صدایش مستقیم
از رادیو شنیده می‌شد، سخنان او را تحریف می‌کرد، به‌طوری که مرسی می‌گفت
«سوریه»  و مترجم ترجمه می‌کرد «بحرین»!

به گزارش انتخاب این مترجم حتی حمایت مرسی از «مردم و انقلابیون سوریه» را حمایت از «دانشجویان» این کشور ترجمه کرد.

مرسی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!