جواد لاریجانی:اظهارنظرهای مخالف دراجلاس سران نشانه سعه صدرایران است

محمد جواد لاریجانی، دبیرکل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به اظهارات محمد مرسی، رئیس جمهور مصر و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها گفته است که بیان نظرات مخالف “بزرگی و سعه صدر” ایران را نشان می‌دهد.
او که شب گذشته (پنجشنبه دهم شهریور) در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد گفت که “ممکن است در موضوع سوریه برخی سران مخالف موضع ایران باشند اما مخالفت آنها با مداخله خارجی بسیار قابل توجه است”.
آقای لاریجانی درباره اینکه چگونه ایران می توانسته مانع از بیان اظهارنظرهای مخالف شود، توضیحی نداده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!