دو بانوی کوشنده فرهنگی واشینگتن

گفتگوی شهره عاصمی با خانم شهن تاج دیهیمی و هما فصیحیان دو بانوی کوشنده فرهنگی در منطقه واشینگتن.

هفتمین برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه from Iran e Ma TV on Vimeo.

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” روزهای چهارشنبه ساعت 2:00 بعداظهر و تکرار آن شنبه ها

ساعت 5:00 صبح به وقت غرب آمریکا از تلویزیون اندیشه پخش می شود

info@iranematv.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!