وحشت از دین بومی بهائی

استاندار آذربايجان شرقي، حاج آقا احمد عليرضا بيگی گفته:

دشمنان حتی به دنبال استفاده از زلزله ارسباران و ضربه زدن به نظام بودند.

اعضای يك گروه بهایی كه در قالب امدادگر اقدام به تبلیغ بهائیت در بین زلزله زدگان ميكردند دستگیر شدند.”

تصورش را بفرمایید،

زلزله آمده و خانه های سست بنیان خشتی و کاشانه را بر سر مردم خراب کرده؛ صدها کشته و هزاران شل و پل شده اند.

حاکمیت نکبت مسلمین بی عرضه بجای اطلاع رسانی سریع و اعزام کمک، “رئیس جمهور” بلند میشه میره حاجی بشه، خدایگان هم که دو روزی حناق میگیره و مابقی هم در حال ارسال آمبولانس و کمک به سوریه، فلسطین و میانمار بوده و همانند همیشه خود مردم ایران بداد همدیگر رسیده اند.

حالا بجای دست مریزاد و تقدیر از فرزندان ایرانزمین که برای کمک به محل فاجعه رفته اند؛ آنان را اسیر میکنند که آمدی تو این هیری ویری مردم را بهایی کنی.

این وحشت وحوش از دین بومی ایرانی بهائی هم داستانی است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!