گفتگوی شهره عاصمی با مهدی خلجی

ششمین برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی از تلویزیون اندیشه

مهدی خلجی در برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه from Iran e Ma TV on Vimeo.

برنامه “از وااشینگتن با شهره عاصمی” روزهای چهارشنبه ساعت 2:00 بعداظهر

و تکرار آن شنبه ها ساعت 5:00 صبح به وقت غرب آمریکا از تلویزیون اندیشه پخش می شود.

info@iranematv.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!