سخنرانی مرحوم بازرگان و مرحوم سحابی در اوایلِ انقلاب

سخنرانی مرحوم مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت در ورزشگاه امجدیه و توضیح درباره نهضت خمینی و نظر نهضت آزادی درباره انقلاب اسلامی و دولت موقت،رفتار بازرگان در مقابل با مخالف/پائیز ۱۳۵۸.

 

 سخنرانی مرحوم دکتر یدالله سحابی از اعضای نهضت آزادی و دولت موقت/امجدیه ۱۳۵۸

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!