شهریورِ خونین

 

مروری بر روزهای خونین شهریور در تاریخ ایران

١ – خون شهیدان سوم شهریور ١٣٢٠ می‌جوشد
http://www.iranboom.ir/tarikh/tarikhemoaser/7244-khon-shahidan-sevom-shahrivar-1320-mijoshad.html

٢ – کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ معروف به جمعهٔ سیاه
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DB%B1%DB%B7_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

٣ – اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7)

٤ – قصه ی خاوران

باز بیا که گویمت با سخنی نهفته تر
واژه به لب، ز کـُـنه ِ دل، در غزلی نگفته تر
 
ساز کنم ترانه ای، قافیه اش، بهانه ای
تا بشود به رمز آن ، شرح جنون، شنــُفته تر
 
دانه به دانه یاد را پس بدهی به باد ها
تاچو جوانه سر کشـَد، خاطره ای شکفته تر
 
خاطره ی شقایقان، سرخ ترین ِ عاشقان
گوهر راز مرگشان از دُر ِ ناب، سُفته تر
 
راز ِ گشوده برجهان، اهرمنان عیان در آن
راز هماره زندگان، از اختران نخفته تر
 
راز بلور آینه که رغم ِ گـَرد سالیان
با دو سه قطره سرکشی، پاک شود و رُفته تر
 
دفتر سال و ماه را باز گشا و جا به جا
قصه ی خاوران بخوان، در غزلی نگفته تر : ویدا فرهودی
http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=16880

٥ – شهریورانه ها

ای تختِ ولایتِ تو در بسترِ خون
از ظلم تو خاکِ خاوران خاورِ خون
فرداست که دستار تو در خون فکند
سیلاب خروشنده ی شهریورِ خون

کس چنگ به خون ما چنین تیز نکرد
یک تن ز مهماجمانِ خونریز نکرد
این فتنه که در جهان تو برپاکردی
تیمورنیافرید و چنگیز نکرد

ای شیخ که در کینه نظیر شتری
او خار خورد ولی تو جز خون نخوری
خودرا به خطا، فقیهِ فاضل خوانی
ازفضل نه، بلکه از فضولات پُـری

گر هست خدایی و تویی آیت او
جز ظلم ندانم چه بود غایت او
شیطان نکند سجده به این طرفه خدای
باید که نگونسار شود رایت او

فردا که بساط ظلم پاشیده شود
جان و دلت ای شیخ خراشیده شود
جز ریش محاسن دگر نیست تورا
آن نیز به دست ما تراشیده شود

زالو صفتی تشنه ی خونی ای شیخ
بدگوهر و نادان و زبونی ای شیخ
بیرونِ تو هرچند بسی مسخره است
همتای نجاست، از درونی ای شیخ

اسلام تو دین خدعه و تزویر است
کابوسِ نفس گیر جوان و پیر است
احکام عتیقه اش جهان را – امروز
سرمایه ریشخند یا تحقیراست : جهان آزاد
چهارشنبه  ٨ شهريور ۱٣۹۱ –  ۲۹ اوت ۲۰۱۲
http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=47541

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!