متحدان سوريه در صورت حمله آمريکا به اين کشور وارد عمل خواهند شد

معاون فرهنگي و تبليغات سپاه پاسداران به شكست سناريوي آمريكا در منطقه اشاره و تصريح کرد: آمريكا در منطقه با مشكل روبرو است؛ حضور نظامي در سوريه هم بحراني ديگر براي باراك اوباما به دنبال دارد و صحبت‌هاي وي در آستانه انتخابات درباره حمله به سوريه جنبه تبليغاتي داشته و بلوف سياسي محسوب مي‌شود.

سردار آسودي تاكيد كرد: در صورتي كه آمريكا به سوريه حمله کند، ايران به همراه متحدان سوريه وارد عمل مي‌شود كه اين امر شكستي مفتضحانه را براي آمريكا رقم خواهد زد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!