بحرین خواستار عذرخواهی ایران به دلیل «تحریف» سخنان مرسی شد

وزارت امور خارجه بحرین با احضار کاردار سفارت ایران در منامه، نسبت به «تحریف» سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر و ذکر نام «بحرین» به جای «سوریه» توسط مترجم صدا و سیمارسما اعتراض کرد و خواستار عذرخواهی تهران به خاطر این رخداد شد.

پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر هم، هرگونه ذکر بحرین توسط محمد مرسی در سخنرانیش در اجلاس غیر متعهد‌ها در تهران را رد کرد.

بیشتر تغییراتی که مترجم تلویزیون  ایران صورت داد، متعلق به بخش‌هایی است که رئیس جمهور مصر درباره بحران سوریه ایراد کرد. هنگامی که محمد مرسی در سخنرانی خود گفت: «مردم فلسطین و سوریه برای آزادی، عدالت و کرامت مبارزه می‌کنند»، مترجم صدا و سیمای ایران این گونه ترجمه کرد: «مردم فلسطین و بحرین برای آزاد، عدالت و کرامت مبارزه می‌کنند.»

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!