فاحشه گری ملکۀ ایران

فاحشه‌گری حلال در یهودیت:

در سال ۲۰۱۰ یک خاخام یهودی در اسرائیل با اشاره به واقعه پوریم و استر، اعلام کرد جاسوسان زن سازمان موساد مجاز به انجام هر گونه عمل جنسی با دشمنان برای انجام ماموریت خود هستند؛ همانگونه که استر هویت یهودی خود را پنهان کرد و با یک دشمن ایرانی یعنی اخشورش (خشایارشاه) ازدواج کرد و با این کار ملت یهود را نجات داد.

این مورد یکی از موفق ترین عملیات نفوذ زنان جاسوس یهودی در میان مقامات کشورهای دیگر به شمار می رود که با استفاده از زیبایی ظاهر و به خدمت گرفتن جذابیت های جنسی، توطئه های قوم یهود را اجرا کردند و می کنند.”

به عبارت دیگر؛ همسر خشایارشاه، پادشاه ایران، یک جاسوس یهودی بوده که لابد برای سازمان موساد کار میکرده و دستور داشته که ایرانیان را بکشد.

نا گفته پیداست که عید پوریم و نام کوروش کبیر، پادشاه ایران، که در “کتاب مقدس عهد عتیق” به عنوان ناجی آمده هم برای ایز گم کردن است.

یهود ستیزان هار، جنگ طلب، ایرانی کُش و ایران ویران کُن در حال دستیابی به تسلیحات هسته ای هستند و نقشه هایشان را هم برای محو کردن اعلام کرده اند؛ خوابش را ببینند.

تبریک

پ.ن. در مقاله افشا گر بالا، نوشیدن خون ایرانیان، هولوکاست ساختگی، پوریم، هولوکاست حقیقی و دیگر کشفیات را از دست ندهید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!