افزايش دو هزار تومانی قيمت تخم مرغ

در حالى كه سرپرست معاونت بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى عنوان مي‌كند به زودى قيمت تخم‌مرغ كاهش پيدا مي‌كند، قيمت هر شانه تخم‌مرغ در 10 روز اول شهريورماه دو هزار تومان گران شد و اين به منزله زنگ خطرى است كه به گوش مي‌رسد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!