زندانی فراري، مبلغ وهابيت، مبلغ بهائيت،خرابکار

به گفته‌يکی از مقامات ارشد انتظامی آذربايجان اتهام برخی امدادگران دستگير شده در مناطق زلزله زده “تبليغ وهابيت” است. پيش‌تر اتهامات ديگری نظير “خرابکاری” و “تبليغ بهائيت” عليه اين امدادگران مطرح شده بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!