حالا هی خودتون رو جر بدهید برای فلسطین

داشتم اخبار دنیا رو در وب سایت‌های مختلفت مرور می‌کردم، و چشمم به این خبر افتاد:

http://edition.cnn.com/2012/09/06/world/meast/ramallah-economy-boom/inde…

تو رو به خدا نگاه کنید.  بار و رستوران‌های شیک، هتل‌های پنج ستاره، کلاس باله بر بانوان، و مهمتر از همه:  زنها آزاد که هر طور دلشان می‌خواهد لباس بپوشند.  دم فلسطینیها گرم که دارند یک کشور آزاد و مترقی دارند برای خودشان میسازند.  بعد مردم ما رو نگاه کنید.  زنها در لچک و مانتو، گشت ارشاد، رژیم عقب افتاده مذهبی‌ قرون وسطایی، حکم اعدام برای خوردن مشروب.  و مردممون خودشون رو هر روز جر میدند برای فلسطین و گریه میکنند که وضعشون چقدر بد است.  پرسش:  ۱) آیا مردم ایران آزادیهای شخصی‌ مردم فلسطین رو دارند؟  ۲) چرا مردم فلسطین برای اینکه مردم ایران آزادی فردی بیشتر پیدا کنند تظاهرات نمیکنند و کشور خودشون رو به باد فنا نیمدند؟  

ویدئو مقاله را حتما نگاه کنید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!