توافق کومله و حزب دمکرات درچارچوب ایران است

توافق نامه اخیر دو حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران با واکنش برخی فعالان سیاسی و مدنی ایران روبرو شده است. آنها توافق این دو حزب مخالف جمهوری اسلامی ایران را زمینه ای برای تجزیه ایران نامیده اند. ادعایی که با واکنش حداقل مسولان یکی از این دو حزب روبرو شده است. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران گفته است آنها طرحی برای جدایی از ایران ندارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!