شما چگونه عشق میورزید؟

University of California, Santa Barbara, Social Science Survey Center

شما چگونه عشق می‌ورزید؟ میل جنسی، ازدواج و مذهب در زندگی اجتماعی شما چه اهمیتی دارد؟

ما در مورد زندگی عاطفی جوانانی چون شما اطلاعات کمی داریم. امیدواریم بتوانیم از شما در خصوص عشق، غریزه جنسی و مذهب در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا پاسخ‌های صادقانه‌ای دریافت کنیم.  آیا باورهای مذهبی بر روابط خصوصی و جنسی شما اثر دارد؟ و آیا زندگی خصوصی شما بر باورهای سیاسی‌تان اثر می‌گذارد؟

در پاسخ این سوال‌ها به ما کمک کنید. پاسخ دادن به این پرسشنامه بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت. هیچ پاسخی «درست» یا «غلط» نیست >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!