غُسل قبل از همخوابگی

رييس “مركز انتظام پليس پيشگيری نيروی انتظامی” حاج آقا سرهنگ ناصر خان سيفيان گفته:

“بانوان نگهبان در اماكن خصوصی و دولتی برای حفظ حريم بانوان به فعاليت می پردازند.

استخرهای زنان، تالارهای عروسی، آرايشگاه‌ها و … ”

دو نکته؛

– در طول ۳۴ سال حاکمیت نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، یکی از ارکان کشورداری آنان برقراری جو رعب و وحشت پلیسی بوده و با اینهمه بنا بر شواهد عینی انکار ناپذیر و آمار و ارقام خود وحوش؛ هم بزهکاری و جنایت در ایران افسار گسیخته و هم مخالفت با رژیم فراگیر شده.

– استقرار پلیس در خصوصی ترین حریم زندگی ایرانیان مانند جشن عروسی و محتملاً تلاش برای مردانه/زنانه کردن اماکن خصوصی چیزی جز غسل قبل از جنابت نمیباشد که همچو دیگر کارهای رژیم راه به دهی نخواهد برد و تنها بر میزان مطالبۀ رشوه از سوی گزمه های مادینه و نفرت از مسلمین حاکم خواهد افزود.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!