ماهی قرمز/ Poisson rouge

هیچ راهی به ماهی قرمز ختم نمی شود/

نه آب نه قطره ای آسمان/

خاک هم به استخوانهایش خیانت کرد/

از این درخت به آن درخت/

تنها یک تبر فاصله است./

شاعر: سهیلا میرزایی

مترجم: مریم رییس دانا

با تشکر از ندا استیفایی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!