گلشیفته فراهانی: هدف خاصی برای انداختن عکس عریان نداشتم

قابل توجه همه کسانی که تصور کرده بودند این خانم برای مبارزه با جمهوری اسلامی برهنه شده، و تمام کسانی که به بقیه حمله کردند و فحاشی کردند و اصرار کردند که این خانم قصد خاصی ازین کار داشته- وکارش صرفا سیاسی بوده!، و همه خانم های روشنفکری که برهنه شدند و درفیس بوک عکس گذاشتند و تقویم درست کردند و خلاصه فرصتی پیدا کردند برای عرض اندام!ا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!