احتمال همکاری اسراییل وکانادادرتهران- دکترامید ندوشنی-

لینک تصویری گانال راه حل

مصاحبه سعیدسلطانپور با دکتر امید ندوشنی استاد دانشگاه جنوب کنه تیکاک

در برنامه راه حل 13 سپتامبر 2012 – نگاهی دیگر به تعطیلی سفارت کانادا در تهران

دکتر ندوشانی می گوید احتمالات قوی وجود دارد که یک حلقه کانادایی در ارتباط با ترور داشنمندان هسته ای ایران توسط سازمان امنیت اسرائیل بوده باشد که نگرانی شدید دولت دست راستی هارپر را به بستن عجولانه سفارت در تهران واداشته است.

در پاسخ سوال سعید سلطانپور که بعیدبنظرمی اید چنین اتفاقی افتاده باشد و جمهوری اسلامی از ان تا کنون استفاده تبلیغاتی نکرده باشد. دکتر ندوشانی در پاسخ به نمونه هایی اشاره می کند. وی در ادامه به نازنین افشین جم و رامین جهانبگلو از حلقه های دیگر خط کانادایی اسرائیلی می داند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!