Blog
Open
Saïdeh Pakravan

The Anger Of Imbeciles

In his 1938 memoir, A Diary of My Times, French writer Georges Bernanos has this sentence that applies to so many situations in our present

Read More »

گنه کردم. خوب کردم.

دوستی از بحثی که در فیس بوک در گیرش شده بود با من حرف میزد، میگفت که یک خانمی این سوال رو کرده که چرا

Read More »

اقتصاد اسلامی

یکی‌ از دوستان قدیم در سبزوار به زندان افتاده بود و دنبال وثیقه می‌گشت. البته به زندان افتادن در پهنه اقتصاد شکوفای اسلامی تعجبی ندارد،

Read More »

زِرزِر و وِزوِز و زارزار

این زِرزِر و وِزوِز و زارزار شكنجه‌ای‌ست طولانی كه از مرزِ جنایت چه ساده عبورمی‌كند بسوی یك موعود در هاله‌ای از سكر و سرخوشی میانِ

Read More »

ملت تحریم زده ایران

آنچه که من در سفر شش روزه ام به ایران شاهد بودم حاکی از آن بود که تحریم ها اثر خود را گذاشته اند. تهران

Read More »

حاضر و آماده

اینکه ایرانی ها آمادگی دمکراسی ندارند هم به یکی ازمغلطه های رایج بین ما تبدیل شده است. گویی لازمه ی دمکراسی شدن یک کشور ابتدا

Read More »

تهدید تکه تکه کردن ایران

در بحث آزاد روز دوم «کنفراس بروکسل» به شدت خشمگین و نگران شدم وقتی در یکی از بحث‌ها هموطن کردی از «حزب کومله» می‌گفت «نباید

Read More »

LALEH & “SIMON SAYS”

Its amazing how famous Laleh is becoming, her catchy tune relates well with Iranians, I like the part where she says, “and I’ll never forget,

Read More »