پشت‌ پرده دیدار دانشجویان حزب‌اللهی با آیت‌الله خامنه‌ای

به گفته آقایان پهلوان و امیریان، سه بخش از سخنرانی آیت الله خامنه ای در دیدار اخیرش با دانشجویان به هنگام انتشار توسط رسانه های حکومتی و حتی دفتر خود او حذف شده است.

آیت الله خامنه ای گفته است: “من استالین نیستم که بنشینم یک سری حرف بزنم بعد یک عده‌ای را بیاورم بنشینند آن‌ها را تئوریزه کنند”.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!