خریت و حرامزادگی سران جمهوری اسلامی

تو را به خدا به خریت و حرامزادگی سران جمهوری اسلامی نگاه کنید. آنها خودشان جار میزنند که ما کونمان گهی است. اما وقتی‌ که سازمان انرژی اتمی‌ از اظهارات آنان استفاده می‌کند و می‌گوید که جمهوری اسلامی کونش گهی است، این خران و حرامزدگان اسلامی شروع به جیغ زدن میکنند که به ما اتهام میزنند

این قسمتی‌ از این گفته است

” آقای عباسی دوانی در گفت‌و‌گو با روزنامه عربی «الحیات» اعلام کرده است که ایران «به منظور حفاظت از مراکز هسته‌ای خود» و منافع اقتصادی کشور و همچنین گمراه کردن سرویس‌های جاسوسی خارجی «به عمد» اطلاعات نادرستی را پخش کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مصاحبه همچنین دید‌بان اتمی سازمان ملل را متهم کرده است که بر پایه همین اطلاعات نادرست به دست آمده از آژانس‌های اطلاعاتی، «پیشاپیش» ایران را محکوم کرده است. ”

http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-nuclear-activity-abbasi-davani-claims-tehran-fooled-mi6-iaea-report/24715637.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!