مهدی هاشمی فرودگاه دوبی را به مقصد تهران ترک‌کرد

مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی پیش فرودگاه بین المللی دوبی را به مقصد تهران ترک کرد و بر اساس اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، هواپیمای او دقایقی پیش به زمین نشست.

آقای هاشمی در هنگام ترک فرودگاه دوبی، در پاسخ به سوال محمد منظرپور، خبرنگار بی بی سی فارسی در مورد اتهاماتی که علیه او وارد شده گفت که حرف های خود را در این زمینه در تهران خواهد زد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!