عکس؛ مضحکۀ اسلام

نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره در بدعت گذاری بد خیم بنام دین اسلام مقام اول را در جهان دارد، گروگانگیری دیپلمات ها و ایلغار و غارت اماکن دیپلماتیک، تعیین جایزه برای قتل شهروندان کشورهای دیگر به جرم ابراز عقیده و انواع و اقسام توحش دیگر. پیشتر در باره یکی از این بدعت ها مطلبی تقدیم شده، در اینجا.

خبر جدید:

“نماز جماعت تیم ‎احمدی‌نژاد در هواپیما”

بله درست خواندید، حضرات در حال پرواز به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در هواپیما نماز جماعت میخوانند.

به آدرس عکس تشریف ببرید و ببینید که صندلی های هواپیمای ساخت کفار را برداشته اند، ملحفه های سفید کف هواپیما یهن کرده و سجاده روی آن انداخته و مشغول نماز جماعت شده اند که البته بسوی قبلۀ متغییر است و روبروی عکاس باشی.

دور نیست روزی که با سرنگونی کلیت حاکمیت نکبت مسلمین، هم ایران و ایرانیان آزاد خواهند شد و هم ایندست مضحکه آیین دینی مسلمانان و بدنام کردن پایان خواهد یافت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!