همینجوری

امروز حوصله‌ اخبار مخبار ندارم……به من چه که کی‌ چی‌ گفت….یا اینکه
کی‌ چیکار کرد
….به اندازه کافی‌ تا حالا واسه‌تون از این چیزمیزا توی این
سایت گذاشته‌م……شماها اگه اهل چیز یادگرفتن بودین تا الان انیشتن شده
بودین
……….شماها رو چه به چیز خوندن…چن تا دونه عکس واسه سرگرمیتون
بسه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!