سادیسم در ایران ٢

با اینکه دیوار حاشا بلند و وقاحت مسلمین حاکم در طول ۳۴ سال گذشته بی حد و حصر، شواهد و مدارک بسیار است و انکار بی فایده.

از بدو انقلاب خوش عاقبت؛ سادیسم مردم آزاری رکن رکین کارگزاران نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بوده.

این هم نموداری دیگر از این سادیسم مسلمین:

١١ تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج (سالن ۱۲) که موفق به دریافت دستور مسئولین بهداری زندان و مجوز دادستانی شده‌اند تا کنون با ممانعت مسئولین این زندان روبرو شده‌اند.

جعفر اقدامی (سندرم عصبی)

ماشاء الله حائری (بیماری قلب و عروق)

وحید تیزفهم (عمل چشم)

سعید رضایی (آندوسکپی)

محمد بنازاده امیرخیزی (پروستات)

محمود باداوام (عمل جراحی داخلی)

صالح کهندل (مشکوک به سرطان خون)

حشمت الله طبرزدی (بیماری معده)

رضا شریفی بوکانی (گوش و حلق و بینی)

خالد حردانی (آندوسکپی)

عفیف نعیمی (بیماری داخلی)”

به این لیست عیسی سحرخیز(بیمار قلبی)، بانو مهوش شهریاری ثابت (شکستگی استخوان لگن) و خیل عظیمی از دیگر اسرای نیازمند معالجه پزشکی را باید افزود که گرفتار سادیسم مسلمین مردم آزار هستند.

گاوان و خران بار بردار

به ز آدمیان مردم آزار

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!