فحش های آبدار ایرانیان

آقا جان؛ ٣۴ ساله آزگاره که نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره از جمله این کارها را با ایران و ایرانیان کرده:

تداوم شش سالۀ یک جنگ ویرانگر و زور زدن کنونی برای راه انداختن یک جنگ دیگر، قتل عام، جنایت علیه بشریت سال ۶۷، سر گذرها آویزان کردن انسانها از جرثقیل، قطع دست، چشم از حدقه در آوردن، تجاوز جنسی به مرد و زن و کودک و انواع و اقسام وحشیگری های دیگر که بجز در آئین وحوش حاکم، در وهم انسان متمدن نمیگنجد.

رواج فساد و اختلاس های میلیارد دلاری، دو قطبی کردن جامعه بین معدود خر پول وابسطۀ به وحوش حاکم و تحمیل و توسعۀ فقر، اعتیاد و فحشا بین مابقی مردم. از کشور مجبور به فرار کردن بیش از پنج میلیون ایرانی و دوری از اقوام و پاشیدن زندگی ها، همسطح کردن احترام ایران و ایرانی در جهان با اسکناس بی ارزش آخوند نشان و ….

آقا جان؛ لُب کلام، ٣۴ ساله که وحوش حاکم و کارگزاران؛ ریزه خواران و هواداران چپول و غالباً مسخ شارلاتان علی شریعتی آن با ملت ایران در جنگند.

حالا سخنگوی رسمی وحوش که عین خیلی از مسلمین حاکم فک و فامیلش تو خارج زندگی میکنن و نه در بهشت ام القرای اسلام، آمده تو خیابونای نیویورک قدم زدن، آنهم با پول غصبی مردم ایران، عده ای ایرانی و از قرار چند تا سوری که آنها هم صابون وحوش به تنشان خورده و دل پُری ازآنان دارند دور طرف را گرفته و فحش های آبدار دادند.

آقا جان؛ میخواستی برای حاجی رامین مهمانپرست دروغگو کف بزنند، هورا بکشند و دست مریزاد بگن؟

آقا جان؛ در کشورهای قانونمند و آزاد، آنهایی که یک میلیونیم از غارت ، اختلاس و وحشی گریهای وحوش حاکم بر ایران را بکنند، بجز کیفر قضایی، مورد تعرض مستمر لفظی و حتی جسمی مردم عادی قرار میگیرند.

آقا جان؛ این تازه از نتایج سحر است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!