واکنش احمدی‌نژاد به بازداشت جوانفکر: واقعا نمی‌دانم چه بايد گفت

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز جمعه هفتم مهرماه در بدو ورود به تهران ضمن ابراز تاسف از بازادشت علی اکبر جوانفکر، مشاور خود و رييس خبرگزاری جمهوری اسلامی، گفته است: «‌واقعاً نمی‌دانم چه بايد گفت.»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در فرودگاه مهرآباد گفت: «هنگامی که خبر دستگيری آقای جوانفکر را شنيدم بسيار متاسف شدم که در آستانه سخنرانی رئيس جمهور که فضای سياسی جهان منتظر شنيدن صدای ملت ايران است چنين اتفاقی رخ داد.»

محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اين که «سخنرانی رئيس جمهور ايران به عنوان رياست جنبش عدم تعهد اهميت زيادی داشت»، گفته است: «هنگامی که مشاور رئيس جمهور و رئيس خبرگزاری دولت دستگير شد اين در صدر اخبار آمد و واقعاً نمی‌دانم چه بايد گفت.»

طبق اين گزارش محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اين که «قطعا موضوع دستگيری آقای جوانفکر را پيگيری خواهم کرد،» گفته است: «تاسف ديگر …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!