افشای دروغی دیگر: چرا بنی صدر گفت پوتین از پا در نیاورید؟

سی سال حزب کومله و جریانی در درون حزب دموکرات کردستان و دیگر فداییان خلق که در جریان انقلاب، خود را لنین انقلاب می دانستند و در پی انقلاب اکتبر خود از طریق تحمل جنگ مسلحانه به انقلاب می بودند ( و در نتیجه یکی از اصلی ترین عللی شدند که استبداد بعد از انقلاب توانست ضد انقلاب استبداد را به انقلاب تحمیل و خود را بازسازی کند.) بروش شریف گوبلز دروغی را تکرار و تکرار را مکرر کردند و آن اینکه بنی صدر دستور حمله به کردستان را با دستور به ارتش و اینکه پوتین ها را از پا در آورید صادر کرده است و کردستان را به توبره کشیده است( البته بعدها هم اقلیت و هم اکثریت فداییان از تکرار این دروغ دست کشیدند.. حال نوار سخنرانی پیدا شده است و معلوم شد که بنی صدر این سخن را در رابطه با یاغی گرانی گفته بود چندین نفر را به قتل رسانده و فرماندار خوی و چند ارتشی را به گروگان گرفته بودند و و تهدید به قتل گروگانهای خود در عرض 24 ساعت کرده بودند. در این سخنرانی که در حضور حدود یک میلیون نفر در میدان آزادی انجام شد، همانطور که خواهید دید، رئیس جمهور می گوید که تسلیم منطق دشمن نباید شد و اگر او را هم به گروگان بگیرند دولت حق ندارد با گروگانگیرها مذاکره کند و بعد می گوید که اگر تهدید خود را اجرا و گروگانها را به قتل برسانند، ارتش حق ندارد پوتین از پای در آورد تا منطقه را از یاغی گران پاک کند. پس در اینجا می بینیم که سخنرانی اصلا ربطی به کردستان و مردم کردستان ندارد بلکه خطاب و اخطار به یاغی گران آدمکشی می باشد که تهدید به کشتن گروگانهای خود کرده بودند.

حال وظیفه کسانی می باشد که این دروغ را در طول این سالها باور کرده بودند، دروغ گویان و ترور کنندگان شخصیت را به چالش کشیده و بر صندلی داغ وجدان عمومی جامعه ملی قرار داده و از آنها سوال کنند که چرا اینهمه سال آنها را فریب داده بودند و هنوز سعی در فریب می کنند؟

یکی از خصوصیات شخصیت و فرهنگ مردم سالار و دموکراتیک این است که دروغ به خود و جامعه ملی را بر نتابیده و در صدد توجیه آن بر نمی آید و دروغگو را تا زمانی که از کار خود اظهار پشیمانی نکرده است نمی بخشد. امیدوارم شاهد گسترش روز افزون چنین انسانهایی و چنین فرهنگی باشیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!