تغییر آیه قرآن به سود خامنه ای

پیشتر درباره تسریع روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

خبر جدید:

“امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ولایت فقیه جلوه‌ای از سلطنت خداست، گفت: انسان وقتی به سعادت دنیایی می‌رسد که زیر پرچم کسی قرار گیرد که بالاتر از او فقط خداست که آن یک نفر ولایت فقیه است.

شیطان ۶۰۰۰ سال عبادت کرد و در این سال ها در کارنامه او حتی یک گناه هم وجود نداشت؛ اما عاملی که باعث شد که شیطان از اوج سقوط کند ضدیت با ولایت فقیه بود؛ بنابراین اگر می خواهیم به سعادت نهایی دست یابیم باید زیر پرچم ولایت فقیه قرار بگیریم.”

به عبارت دیگر؛ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر را هُل داده اند سر صف و جلو تر از امامان تشیع و حتی پیامبر و درست زیر دست الله و در آیه جدیدی به سود خامنه ای از آنچه در قرآن آمده را هم از دلیل سقوط شیطان ارائه کرده اند.

سئوال:

فرق بی حرمتی به اسلام ایندست حرفها و تغییر نص صریح قرآن با ویدیو آن ابله قبطی در چیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!