وکلای بی بخار ایرانی

دقیقاً دو سال پیش از جمله عرض شده بود:

محمد علی دادخواه از معدود وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که هنوز جانیان اسلامیستی حاکم بر جان و مال ایران و ایرانی دخلش را نیاورده اند. ولی این امر بدان معنی نیست که برایش پرونده سازی نشده باشد. در چند روز آینده این وکیل هم باید از موکلین خود دفاع کند و هم از خودش.

_______________________________

خبر جدید:

“محمدعلی دادخواه٬ حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل مدافع بسياری از زندانيان سياسی روز شنبه برای گذراندن هشت سال حبس خود به زندان اوين منتقل شد.”

به عبارت دیگر، اکنون اکثر مؤسسان و اعضاء کانون مدافعان حقوق بشر، محمد سيف‌زاده٬ عبدالفتاح سلطانی٬ نسرين ستوده در اسارت بسر میبرند و نرگس محمدی هم که از بیماری حادی رنج میبرد بتازگی برای معالجه موقتاً از اسارت رها گشته.

بدینوسیله برای راه نیانداختن کارزار جهانی، سکوت و بی بخاری خیل وکلای ایرانی در کشورهای آزاد، دست مریزاد ویژه به همگی آنان تقدیم میشود.

تبریک

برای نمونه به اینجا و اینحا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!