١۴ شغل پادو مسئول دفتر فرح پهلوی

آقا جان؛ ٣۴ ساله که ایران و ایرانی گرفتار نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره و کارگزاران البته معاد اندیش و دلنگران مستضعفان آن است. حضرت عبید که ایندست شریعتمداران را خوب میشناخته، در باب حکمت در رسالۀ اخلاق الاشراف، در تعریف مذهب مختار اینان فرماید:

“آنچه انبیاء فرموده اند كه او را كمالی و نقصانی است و بعد فراق بدن، به ذات خود قائم و باقی خواهد بود محال است…. آنچه عبارت از لذاّت بهشت و عقابِ دوزخ است هم در اين جهان میتوان بود.

آن را كه داده اند همين جاش داده اند

او را كه نيست وعده به فرداش داده اند”

آقا جان؛ به این فهرست چهارده (١۴) شغل حاج آقا غلامعلی حداد عادل که قبل از انقلاب خوش عاقبت “پادو و کیف بَر مسئول دفتر فرح پهلوی” بوده و حالا هم پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است نگاه کن تا فواید مذهب مختار و مضرات مذهب منسوخ را بدانی:

١- نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

٢- رئیس بنیاد سعدی

٣- ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۴- مدیر عامل بنیاد دایرة المعارف اسلامی

۵- مدیر گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۶- عضو هیئت علمی گروه فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

۷- عضو رسمی شورای عالی آموزش و پرورش

٨- عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

٩- عضو بنیاد ایران‌شناسی

١۰- عضو انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

١١- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

١٢- عضو موسسه آموزش و مجمع جهانی اهل بیت

١٣- استاد فلسفه غرب در دانشگاه تهران

١۴- رییس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی

آقا جان؛ آن را که داده اند همن جاش داده اند

تبریک

به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!