زوم اوتِ کلامیِ مدوّر

دانهٔ شنِ موجود در کاهگلِ سرِ دیوارِ باغِ سرِ پیچِ کوچه باغِ بیرونِ گذرِ روستای خشکسالی زدهٔ فلان از توابعِ شهرستانِ فلانِ استانِ فلانِ کشورِ ایران در خاورمیانه یا غرب قارهٔ آسیا در کره زمین واقع شده در منظومهٔ شمسی‌ در کهکشانِ راه شیریِ موجود در دانهٔ شنِ موجود در کاهگلِ سرِ دیوارِ باغِ سرِ پیچِ کوچه باغِ بیرونِ گذرِ روستای خشکسالی زدهٔ …………..

گردبادی وزید و دانهٔ شنِ را برداشت، و هستی‌ که قبلا می‌چرخید، همچنان میچرخد و میچرخد و….. و تجربه چیزی نیست جز سرگیجه.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!