کارپردازان انگلیس در ایران: ٤٤ – آیت الله سید محمد طباطبائی

 

در این قسمت که قسمت سی و نهم مجموعه ی کارپردازان انگلیس در ایران است به معرفی چهل و چهارمین کارپرداز یعنی آیت الله سید محمد طباطبائی می پردازیم

٤٤ – آیت الله سید محمد طباطبائی

آیت الله سید محمد طباطبائی در ۱۲۲۱ شمسی در کربلا متولد شد. وی از مجتهدان شیعه و معروف به آقا سید محمد طباطبائی سنگلجی و از رهبران جنبش مشروطه ایران بود. در آغاز جنبش مشروطه همراه با سید عبدالله بهبهانی، به مخالفت با عین‌الدوله و استبداد پرداخت. در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم شرکت داشت. پس از توپ بستن به مجلس دستگیر و به خراسان تبعید شد. با پیروزی مشروطه‌خواهان به تهران بازگشت. در هنگام جنگ جهانی اول به قم٬ کرمانشاه و استانبول رفت و سپس به تهران بازگشت و  در  ۱۲۹۹ شمسی درگذشت
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C

آیت الله سید محمد طباطبائی فرزند سید صادق طباطبایی بود. “میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، نخستین انجمن نوین سیاسی اجتماعی ایران را در سال ۱۲۷۵یا ۱۲۷۶ قمری بنیان نهاد و آن را فراموشخانه نامید. ریاست افتخاری انجمن که با اجازهٔ اصرالدین‌ شاه تأسیس شده بود، با شاه بود و اعضای آن از قشرهای متفاوتی بودند؛ مثلاً هم دانش‌آموختگان دارالفنون از طبقه متوسط شهری بودند و هم کسانی چون شاهزاده جلال‌الدین میرزا. حتی سید صادق طباطبایی از ملایان خوشفکر و پیشرو که بعدها پسرش، شیخ سید محمد طباطبایی، از رهبران مشروطه شد به این انجمن پیوست. تشکیلات و سازماندهی داخلی فراموشخانه مقتبس از آنِ لژهای فراماسونری در اروپا بود”
http://bbc-farsi.com/Page/?nid=474

در فقدان احزاب، تأسیس اولین تشكیلات منسجم سیاسی ایران با عنوان «فراموشخانه» در واقع تشكیل اولین محفل مرتبط با شبكه استعماری فراماسونری انگلیس و فرانسه در سرزمین ما بود. فراموشخانه توسط «ملكم خان ناظم الدوله» در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه تأسیس شد و اشراف منورالفكری مثل اعتمادالسلطنه، امین الدوله، حاج سیاح محلاتی و عالمانی مثل سیدمحمد مجتهد سنگلجی (طباطبایی) با آن در ارتباط بودند
http://basijshahidmirrazi.blogfa.com/post-12.aspx

در میان کسانی که ملبّس به لباس روحانیت بوده‌اند نیز از افرادی که به فراموشخانه توجه و علاقه نشان داده و بعضاً به عضویت لژهای ماسونی در آمده‌اند، نام برده شده است که می‌توان از شیخ هادی نجم‌آبادی، سیدمحمد طباطبایی و حاج میرزا زین‌العابدین امام جمعه که عملاً به مجامع فراماسونری پیوسته بودند، نام برد. البته برخی مانند سیدمحمد طباطبایی از ماهیت واقعی لژهای ماسونی بی‌خبر بوده و لذا در ادامه از همکاری خود اعلام پشیمانی می‌کنند
http://puya.nashriyat.ir/node/1010

میرزا سیدمحمدصادق طباطبائی پسر آیت‌الله سیدمحمد طباطبائی با پیروزی مشروطه خواهان و تأسیس مجلس شورای ملی به عنوان مدیر روزنامه‌ی مجلس کار خود را آغاز کرد. در این دوره بود که سیدمحمدصادق طباطبائی به همراه پدرش جذب «لژ بیداری ایرانیان» شد. در زمان انقلاب مشروطه و بعدها استبداد صغیر، این لژ که ابتکار عمل آن با انگلیسی‌ها و یا عوامل سفارت انگلستان بود، پایه‌های فعالیت خود را مستحکم کردند؛ به طوری که پس فتح تهران، استبداد صغیر و تشکیل دور دوم مجلس شورای ملی، بیشتر اعضای این لژ توانستند به عنوان نماینده یا در کابینه‌ی دولت در مصدر امور قرار بگیرند
http://borhan.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=3424

تصاویر
http://www.farhangsara.com/namdaran_iran/tabatabaee.jpg

http://www.amouzeshelmi.ir/tarikh/3/07/s3.jpg
کارپردازان انگلیس در ایران : قسمت ٣٢ – قسمت ٣٣  –  قسمت ٣٤ – قسمت ۳۵ – قسمت ٣٦ – قسمت ٣٧ – قسمت ٣٨

نظر شما چیست؟

xxxxxxxxxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!