لذت سادیسم در ایران

تصورش را بفرمایید:

برادر شما را “قاضی” در محاکمۀ ١۵ دقیقه ای محکوم به مرگ کرده.

به شما که به همه درها زده اید، از قصر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در خیابان پاستور تا برادران عراقی زادۀ لاریجانی تا … و هیچ جوابی نشنیده اید خبر میرسد که او را برای اجرای حکم اعدام به قتلگاه منتقل کرده اند. چه میکردید؟

پریروز، روز جهانی مبارزه با اعدام بود و خانوادۀ تعدادی از ایرانیان منتظر به قتل رسیدن به پشت دیوارهای بلند اوین رفته بودند تا شاید فرجی نازل گردد.

یکی از حاضرین، مجید صدیقی، برادر کوچکتر سعید منتظر به قتل، از سر استیصال با رسانه های فارسی زبان خارجی مصاحبه کرد تا شاید صدایش را “مسئولین” بشنوند و سعید را تا خاتمه روند فرجام به قتل نرسانند.

خبر:

” ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه شب گذشته مجید صدیقی برادر کوچک سعید صدیقی زندانی محکوم به اعدام در پی مصاحبه با تلویزیون بی‌بی‌سی و صدای آمریکا توسط دو نفر نیروی امنیتی لباس شخصی بازداشت شد.”

تنها چارۀ پایان دادن به ٣۴ سال توحش نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ سادیسمی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت آنان است و لا غیر.

تبریک

این هم صدای زجه های مادر و التماس برادر؛ آهای سادیسمی ها لذت ببرید:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!