منشورملی و 91 از نوع انقلابات مخملی – دکتر ندوشنی

منشورملی و 91 از نوع انقلابات مخملی – دکتر ندوشنی -راه حل

لینک تصویری گفت وگو:

دکتر ندوشنی استاد دانشگاه ایالتی جنوب کنیتی کاک امریکا از انقلابات مخملی که با اسلاو هاول شروع شد می گوید. ندوشنی می گوید منشور ملی رضا پهلوی و جهانبگلو هردو از طرح های انقلاب مخملی برای تجزبه ایران هستند,

نگاهی به تظاهرات ضد جنگ در تورنتو وگروه های فشار – تابلوی اقای هارپرنه به جنگ نه به تحریم توسط ائتلاف کانادایی ایرانی برای صلح –

دکتر ندوشنی استاد دانشگاه ایالتی جنوب کنتیکا ک می باشد .

سعید سلطانپور مجری و تهیه کننده برنامه راه حل 11 اکتبر 2012- تلویزیون تن کانادا

Prof. Nadousahni discussing Velvet Revolution, “telling that “ manshore meli “Reza Pahlavi and “manshor 91” ( Jahanbegloo) are part of Velvet Revolution In order to decompose Iran.

Prof. Nadoushani is scholar at S. Connecticut state University

وب لاگ http://kanoun-e-bayan.blogspot.ca

نصب تابلوی ائتلاف نه به جنگ نه به تحریم در تورنتو (پلازای ایرانیا ن) – توسط ائتلاف کانادایی ایرانی برای صلح

شامل : کانون گفتگوی بیان -بنیاد مصدق -شورای جامعه ایرانی کانادایی وافرادمنفرد

پخش گوشه ای از تظاهرات ضد جنگ روز شنبه 6 اکتبر در تورنتو – روی جلد سلام تورنتو و سکوت معنی دار شهروند در مورد تظاهرات که اکثریت را ضد تحریم و جنگ تشکیل می دادند . تعداد 20تا

30 نفر طرفداران تحریم و بعضا جنگ نیز شرکت داشتند. متاسفانه تعدادی از

گروه های فشار به سبک شعبان بی مخ فحاشی می کردند .

در جمهوری اسلامی اگر دانشجویان در سخنرانی های مقامات شعار می دهند برای این است که در ان کشور ازادی نیست . تریبون نیست که حرفشان را بزنند. . نه در کاناداکه هر جا خواستی و اراده کردی می توانی تجمع کنی . چرا در تظاهرات دیگران مانندگروه های فشار عمل می شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!