وقتی شاه ۲۵۰۰۰۰ تومان به شعبان جعفری بابت خوش خدمتی هدیه می کند

شعبان جعفری (بی مخ) نقل میکند که چگونه بابت خوش خدمتی به شاه در روز تاجگذاری مبلغ ۲۵۰ هزار تومان هدیه گرفته است. شعبان می گوید در یکی از ملاقاتهایش با شاه پی می برد که شاه این پول را به هویدا داده بود تا به دست شعبان برساند ولی هویدا چک را پیش خود نگاه داشته بود که بعد از لو رفتن قضیه، هویدا مجبور می شود پول را به شعبان برگرداند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!