نگاهی دیگر به مجاهدین و لیست تروریستی امریکا

گفتگوی تلویزیونی فرخ حیدری، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، با شهرام همایون در برنامه تلویزیون ماهواره ای “کانال یک” در ارتباط با لیست تروریستی وزارت خارجه امریکا و حکم دادگاه واشنگتن و تصمیم نهایی هیلاری کلینتون در آخرین روزهای ماه سپتامبر، با نگاهی به گذشته و حال ساکنان شهر اشرف و اردوگاه لیبرتی …ـ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!