ذکر “نام” محمد(ص) در تورات و انجیل

حاج آقا حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی، “رئیس ستاد اقامۀ نماز کشور” در رابطه با “هتک حرمت به ساحت پیامبر اعظم(ص) به تبیین وظایف امت در قبال رسول مکرم اسلام(ص)” پرداخته و از جمله گفته:

تمام هستی یک طرف؛ پیامبر اسلام برای خدا چیز دیگری است.

پیغمبری که نام و نشانش در تورات و انجیل آمده است.”

نظر به اینکه دو کتاب مقدسی که حاج آقای “رئیس ستاد اقامۀ نماز کشور” از آنان نام برده که حاوی “نام ” پیامبر مسلمین هستند قرنها پیش از تولد حضرت محمد نوشته شده اند، این کشف حاج آقا قرائتی میتواند تاریخ ادیان را بکلی عوض کند.

و چون حاج آقا نمیتواند دروغ به این گندگی گفته باشد،

سئوال:

آیا کسی سراغی از “نام” حضرت محمد ابن عبدالله (ص) در تورات و انجیل دارد؟

آیا دروغگویی صنف دینکاران بنام پیامبر مسلمین هتک حرمت ایشان نمیباشد؟

تبریک

پ.ن. این یکی هم حرفهای بامزۀ دیگری میزند:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!