انگشتر الله نشان اوباما

مشرق:

” ادعایی تازه درباره اوباما می گوید که بر روی انگشتر وی نوشتۀ “لا اله الا الله” وجود دارد؛ ادعایی که هنوز کاخ سفید به آن واکنش نشان نداده است.

البته در کنار این گمانه زنیها ادعاهای غیر اسلامی نیز درباره وی مطرح شده که می توان به ادعای همجنس بازی، مصرف مواد مخدر و وابستگی افراطی وی به صهیونیست ها اشاره کرد که پاسخ قانع کننده ای از جانب این فرزند طلاق به این ادعاها داده نشده است.”

آنانی که از نعمت فراموشی دلبخواهی محروم میباشند، بیاد دارند که تا چه اندازه نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره به اوباما امید بسته بود و لابیگران مربوطه و ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیست ها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان که در پی جوش دادن “معامله بزرگ” در راستۀ نجات و بقای نظام نکبت بوده و هستند، قربون صدقه او میرفتند و برای انتخاب شدنش به ریاست جمهوری سینه چاک میکردند.

و حالا عاقبت آن امیدها و عشق آتشین؛ به ایندست دامن زدن به گمانه زنیهای نفرت انگیز و دهان دریدگی نظام نکبت مسلمین و نوشتن مقالات لابیگران با مضمون مغبونیت اوباما رسیده.

عشق هایی کز پی رنگ بود

عشق نبود عاقبت ننگی بود

تبریک

پ.ن. عکسهای مربوطه در اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!