شیوع بچه بازی شرعی در همدان

پیشتر بارها در باره فاجعۀ بچه بازی در پوشش ازدواج نره خران با اطفال که بازمانده از عهد بربریت و مقبول مردان وحشی خو میباشد مطالبی تقدیم شده؛ برای نمونه در اینجا.

خبر جدید:

علی اکبر فامیل کریمی، معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان در ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان، از جمله گفته:

سال گذشته در افراد بین ۱۰ تا ۱۴ سال، ۱۷۷۳ مورد،…. ازدواج به ثبت رسیده است.”

به عبارت دیگر؛ سال گذشته تنها در استان همدان ۱۷۷۳ کودک ایرانی مورد تجاوز جنسی قانونی قرار گرفته اند.

در کنار فاجعۀ تباهی زندگی این اطفال عروس شده، کودکانی است که آنها بدنیا میآورند و عواقب این فاجعه برای جامعه و کشور.

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لا غیر.

تبریک

پ.ن. چه خبر از این حاجی دیپلمات بچه باز یا این یکی حاجی دیپلمات بچه باز؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!