ارباب‌سیر اتهام توطئه برای ترور با همدستی سپاه قدس را پذیرفت

منصور ارباب‌سیر، شهروند ایرانی – آمریکایی که متهم شده بود با همدستی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن توطئه کرده است، این اتهام را پذیرفت.

قاضی جان کینان، رئیس دادگاه از او پرسید: “آیا این درست است که شما از حدود بهار تا پائیز سال ۲۰۱۱ با همدستانتان که مقامات نظامی ایران بودند، موافقت کردید که ترتیب ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را بدهید؟”


آقای ارباب سیر به این سئوال پاسخ مثبت داد
.

حکم دادگاه در مورد روز ۲۳ ژانویه (۴ بهمن) صادر می شود و او ممکن است به تحمل حداکثر ۲۵ سال حبس محکوم شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!