ایران معاون کنسولی خود را “مخفیانه” به کشور فراخواند

به گزارش روزنامه آلمانی “بیلد”، جمهوری اسلامی دیپلمات خود را که در فرانکفورت متهم به تعرض جنسی شده بود، مخفیانه به ایران فراخوانده است. گفته می‌شود این تصمیم از سوی یک “کمیسیون ویژه” در ایران اتخاذ شده است.

دلیل این تصمیم و اجرای مخفیانه‌ی آن به خاطر پرونده‌‌ی قضایی است که از سوی دادستانی فرانکفورت علیه معاون کنسولی ایران گشوده شده و همچنان پی‌گیری می‌شود. دادستانی فرانکفورت این دیپلمات ایرانی را متهم به آزار جنسی یک دختربچه کرده است.

بلید می‌نویسد، در حالی که این دختر بچه هنوز از تاثیرات روانی این حادثه رنج می‌برد، «این دیپلمات به ایران سفر کرده و از دست دستگاه قضایی خارج شده است.»

پیش‌‌تر نیز یک دیپلمات ایرانی در برزیل به دلیل تعرض جنسی به دختران جوان از محل خدمت خود به ایران فراخوانده شد و سپس از کار اخراج گشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!