اخباروگزارشات کارگری27مهرماه1391

اخباروگزارشات کارگری27مهرماه1391

– شاهرخ زمانی‌ به زندان گوهردشت منتقل شده است

– علی نجاتی به شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شد

– محکومیت یک فعال کارگری در سنندج به زندان

– عادله چراغی آزاد شد

– گزارشی از آخرین وضعیت کارگران شرکت بنیان دیزل تبریز

– وزارت نفت وایجادموانع جدید در راه تبدیل وضعیت کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز

– پروین محمدی: جز اعتراض، راه دیگری وجود ندارد

– درخواست کشور همسایه؛جذب 30 هزار پرستار ایرانی با 2000 دلار حقوق ماهانه

– کشته وزخمی شدن 2کارگربدلیل گودبرداری غیر اصولی در شیراز

– تظاهرات و اعتصاب سراسری یونانیان دراعتراض به ریاضت اقتصادی

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!