لاریجانی: اعتراض به اعدام تعرض به قوانین اسلام است

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درخواست اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای توقف شکنجه و اعدام در ایران را “تعرض به قوانین اسلامی” توصیف کرد. او اعدام را از “ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان” خواند.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!