مصاحبه با حسین امانت، معمار برج شهیاد (آزادی) تهران

صاحبه علیرضا میبدی با حسین امانت، معمار برج شهیاد که پس از انقلاب ۵۷ به برج آزادی معروف گردید. برج آزادی در ایران، نمونه‌ای از نماد و نشانه‌های شهری است که معماری شاخص آن، تلفیق طاق‌های معماری پیش از اسلام (دوره هخامنشیان و ساسانیان) و پس از اسلام و تبدیل آن به نمادی زیبا به لحاظ معماری است. در این طرح، معمار حتی به جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما دقت وافری مبذول داشته تا در نهایت جز جز اجزا به کل واحدی بدل گردند. حسین امانت بر این باور است که دلیل محبوبیت و اینکه این برج به یکی از نمادهای شهر تهران تبدیل شده، اینست که در طراحی و ساخت آن از فرهنگ ایران کمک و ایده گرفته شده است.

به گفته او هر اثری که به آب و خاک این مرز بوم مربوط باشد و بین ما ایرانیان مشترک باشد، با مردم ارتباط برقرار خواهد کرد. او طرح این برج را به عنوان پروژه فارغ التحصلی خود ارائه کرده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!