نسرین ستوده؛ زنده بمان

پیشتر بارها دربارۀ بانو نسرین ستوده لنگرودی، وکیل دادگستری، فعال اجتماعی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که همچو دیگر همکارانش در اسارت نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

خبر جدید:

“نسرین ستوده، که از ۲۶ ماه پیش در زندان اوین به سر می برد، از روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

آن طور که همسر او (رضا خندان) میگوید اعتصاب غذای خانم ستوده در اعتراض به محرومیت او از ملاقات حضوری با فرزندانش از سه ماه پیش، تغيير روز ملاقات و قطع تلفن های بند است.”

در طول ٣۴ سال حاکمیت نکبت مسلمین بر ایران و ایرانی، نتنها اصلاح ناپذیری و توحش رژیم دینی به اثبات رسیده، سادیسم زن ستیزی و ایرانی آزاری مسلمین حاکم هم دیگر راز سر به مُهری نمیباشد.

آهای سادیسمی ها؛ در کنار دیگر ظلم های روزانه به ایرانیان، تا میتوانید از زجر نسرین از محروم شدن هر از چند هفته یکبار در آغوش کشیدن دو فرزند خردسالش لذت ببرید، پایان سیه روزی و رهایی ایران و ایرانی از نکبت شماها نزدیک است، بسیار نزدیک است.

نسرین اعتصابت را بشکن، زنده بمان تا ایران آزاد شده از شر وحوش را ببینی.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!